Varför det ändå är bättre att arbeta på ett riktigt kontor

Mote

I takt med ökande antal digitala nomader, är det många som menar att de fysiska kontoren snart kommer bli föråldrade. Det kan inte vara mer fel. Fråga bara ledande teknikföretag som Amazon, Google och Apple som för närvarande investerar tungt i toppmoderna huvudkontor över hela världen! Medan det stämmer att den stora tillgängligheten på internetuppkoppling, tillsammans med alltmer kraftfulla bärbara telefoner, surfplattor och laptoppar, gör det lättare att arbeta utifrån – så är det ändå alldeles för tidigt att påstå att de fysiska kontorens tid är förbi. I den här artikeln går vi in på några av anledningarna till att arbete utifrån kanske inte är lika bra som att arbeta på ett kontor.

Anledning 1 – En fysisk plats förbättrar tilliten

Ärligt talat, det är betydligt lättare att känna förtroende för något eller någon som du sett på riktigt, och när du vet att de finns någonstans. Det kan till exempel vara svårare att upprätta en e-handelsplats, om man inte tidigare har haft någon butik för tegel och murbruk. Det är viktigt att ha en rent fysisk plats, och det är antagligen lika viktigt att ha ett riktigt kontor, om inte ännu viktigare.

Anledning 2 – Det finns en fysisk plats där du kan möta kunder

Möten kan hållas personligen, vilket gör att man slipper de anslutningsproblem som kan uppstå om alla befinner sig på olika ställen. Att tala ansikte mot ansikte underlättar kommunikationen och gör att man slipper de missförstånd som annars lätt kan uppstå.

Fysiska kontor har oftast också mötesrum, vilket gör att man inte behöver hyra mötesplatser. En verksamhet som använder sig av  rumsbokningssytem för att planera användningen av sina rum upptäcker till och med att de kan hyra ut utrymme, vilket ger betalt för deras kostnader.

Anledning 3 – Man blir lättare god vän med sina kolleger

Det är inte lätt att bygga upp bra relationer eller bli vän med kolleger om ni bara kommunicerar via e-post och chattar. Att då och då småprata och träffa på varandra bidrar till en mer effektiv arbetsgemenskap, och på så sätt får också företaget nytta av den högre kvaliteten på arbetet. Ju längre ni arbetar ihop, desto bättre uppskattar ni och förstår varandras sätt att arbeta och vilka färdigheter som var och en besitter. När man vet vilka man ska vända sig till för att få hjälp kan man ta snabbare och bättre beslut.

Det finns för och nackdelar när det gäller ett fysiskt kontor, men det beror också på vilket sorts jobb det handlar om. En nystartad firma som består av kreativa skribenter skulle antagligen inte vara i lika stort behov av ett fysiskt kontor som till exempel en advokatbyrå. Ur ett ledningsperspektiv är det också lättare at hantera sina anställda och att hålla uppe nivån på arbetet när de alla befinner sig på ett och samma ställe. Med tanke på detta, så kan man nästan alldeles säkert säga att fysiska kontor inte alls håller på att bli föråldrade.